Мини-футбол - юноши


Юноши 2005-2006 г.р.

Календарь игр

 

 

 

Юноши 2007-2008 г.р.

Календарь игр

 

 

 

Юноши 2009 г.р.

Календарь игр

 

 

 

Юноши 2010 г.р.

Календарь игр

 
 

  

 

 

Юноши 2011 г.р.

Календарь игр

 

 

 

 

 

Юноши 2012 г.р.

Календарь игр

 

 

 

Юноши 2013 г.р.

Календарь игр

 

 

 

 

Мини-футбол среди юношеских команд сезон 2021 года.

Мини-футбол среди юношеских команд сезон 2020 года.

Мини-футбол среди юношеских команд сезон 2019 года.

Мини-футбол среди юношеских команд сезон 2018 года.

Мини-футбол среди юношеских команд сезон 2017 года.

Мини-футбол среди юношеских команд сезон 2015-2016 гг.

Мини-футбол среди юношеских команд сезон 2014-2015 гг.

 

 

 

Опрос